0
Vloženo dne 02.01.2018, Autor: Stanislav Mlčoch
 

Zápis schůze spolku ,,Za rozvoj Konské": 9.12.2017

„Za rozvoj Konské“
Zápis schůze výboru ze dne 9.12.2017

Schůze se zúčastnili: 
Denisa Mlčochová, Stanislav Mlčoch, Tadeusz Czapla, Dominika Konderlová, David Konderla, Richard Sobel, Taťána Sobelová, Helena Kullová

Shrnutí  schůze výboru v bodech:
  1. Vyúčtování akcí za rok 2017
- celková finanční bilance pořádaných akcí byla kladná. (Minimální ztrátu ze zájezdu a fotbalového turnaje převýšil zisk z turnaje ve stolním tenise). Podrobný přehled připraví pokladní na členskou schůzi – Třikrálový večer.
  1. Podpora volejbalu
- předseda Tadeusz Czapla vznesl návrh na podporu sportovních aktivit finančním příspěvkem. V minulosti byl sponzorován fotbalový tým, který však ukončil svou činnost. Zazněl návrh na podporu volejbalu, který se pravidelně hraje v neděle a úterý v tělocvičně místní základní školy, a je pořádán členy našeho Spolku, formou příspěvku na pronájem tělocvičny.

- na schůzi proběhlo hlasování o jednorázové finanční podpoře volejbalu a dalších eventuálních sportovních aktivit, ve výši 1500,- Kč. Pronájem tělocvičny činí 150 Kč/hod., poskytnutý příspěvek pokryje 10 hodin návštěvy tělocvičny. Příspěvek bude vyplacen panu Lukáši Kullovi, smluvnímu nájemci tělocvičny, který je povinen prostředky za tímto účelem využít.

 - příspěvku byl schválen hlasováním (pro - 7 členů výboru / proti – 0 členů).
  1. Soutěž o nové logo
- do soutěže nebyl zaslán žádný nový návrh.

- ovoce soutěž přinesla formou odezvy občanů pro zachování stávajícího loga, které má historický původ a bylo používáno v dobách samostatné Obce Konská. Navíc se povedlo získat logo v elektronické podobě, připraveno k dalšímu využívání.

- peníze, které byly určeny jako výhra v soutěži budou použity k úhradě nákladů spojených s výrobou nového razítka.
  1. Tříkrálový večer
- uskuteční se 6.1.2017 v 17:00 hod v klubovně spolku, jeho součástí bude každoroční členská schůze.

- jedním z bodu programu bude soutěž o nejlepší jednohubky o ceny. Ceny do soutěže zajistí předseda spolku Tadeusz Czapla.

- předmětem schůze (tříkrálového večera) budou mimo jiné i tipy na zájezd
  1. Turnaj ve stolním tenise
- termínu turnaje ve stolním tenise byl schválen na 3.3.2018. Podrobnější rozdělení úkolů proběhne na další schůzi výboru.
  1. Názvy ulic
- na podnět občanů zazněl návrh na neoficiální pojmenování ulic v naší městské části, aby byla usnadněna orientace v Konské a na Osůvkách, jejichž adresy se vzájemně proplétají a mnohdy jsou příčinou komplikací spojených s doručováním pošty a běžným popisem místa. 

- podnět byl prodiskutován a členové výboru se shodli, že vytvoření mapy s názvy ulic by vyžadovalo spoustu času, studii historických názvů z knížek a značné angažovanosti spoluobčanů. Návrh bude přednesen v diskuzi na členské schůzi na Tříkrálovém večeru a bude dále projednáván.

Rozdělené úkoly: 

- úkol členů výboru spolku na doptání se možností vedení účtu v různých bankách, v souvislosti se zpoplatněním účtu.

- sledování termínů odeslání grantů na rok 2018 a napsání případné žádosti zajistí D. Konderla.

- zlepšení informovanosti spoluobčanů o pořádaných akcích formou osobního kontaktu i propagačních materiálů ke každé akci. (Úkol na popud absence oficiální pozvánky na Viliovku spolku v papírové formě na nástěnkách).

Termín další schůze: 6.1.2017 (Tříkrálový večer)

Zápis schválil předseda spolku, 
Ing. Tadeusz Czapla